Sökordsanalys bör vara grunden för SEO och SEM

Driver du ett eget företag med fokus på lokala tjänster? Då har du säkert redan gjort din hemläxa och har en grundläggande sökordsanalys som du utgår ifrån i arbetet med SEO och SEM. Om inte – börja med det direkt då analysen är basen för hela arbetet.

Både SEO (att synas på Google) och SEM (annonser på Google) handlar om att möta kundens behov och de sökningar som sker. Men allt för ofta utgår företag från egna preferenser när man jobbar med dessa marknadsföringsvägar vilket kan vara ödesdigert och kostsamt. Vi ska här utgå från att en flyttfirma i Stockholm vill synas bättre digitalt och därmed få fler kunder. Tips som kan appliceras på ett flertal andra branscher och orter men konkretiseras genom detta exempel:

Var söker dina kunder?

En flyttfirma i Stockholm tar ofta jobb över i stort sett hela Stockholmsregionen. Däremot bör det vara mest lönsamt för dem att få jobb som maximalt ligger 15-20 minuter från deras kontor. Att behöva åka en timme för att komma till kunden är bortkastad tid då man sällan kan ta extrabetalt för att kunden bor längre bort.

Många väljer att sökordsoptimera sin hemsida och köpa annonser mot ”Flyttfirma Stockholm” vilket kan vara lönsamt. Men man bör även jobba betydligt mer lokalt. Privatpersoner som bor i större stadsdelar exempelvis Fittja eller Alby söker inte sällan efter exempelvis ”Flyttfirma Alby”. Stockholm är helt enkelt för stort för att kunderna hos flyttfirmor ska söka efter företag över hela staden.

Att möta de kunder som söker lokala sökningar är även betydligt mer lönsamt. Är man ensam flyttfirma i en stadsdel blir konkurrensen på just de specifika sökorden betydligt mindre och detta gäller både för ranking och annonsering. Dessutom möter man kunder som vill anlita ett lokalt företag och därmed lättare anlitar företaget när de väl kommit i kontakt med det.

Första steget bör alltså vara att lokalisera var kunderna finns och hur många sökningar på ”flyttfirma + stadsdel” har. Självklart betyder det inte att marknadsföringen enbart bör vändas mot just den stadsdelen Stockholm utan man kan ju även välja närliggande stadsdelar.

Vad söker kunderna efter?

Att en person som vill ha hjälp med flytt söker efter och vill anlita en flyttfirma för flytthjälp är inte oväntat. Men man bör även göra analysen bredare. Ordet ”Flyttfirma” kanske är huvudsökord men det finns redan på detta plan en rad synonymer så som flyttföretag, flytthjälp osv. Utöver det bör man även undersöka vilka longtails (fraser) som används.

I likhet med att konkurrensen är lägre på lokala sökningar så är den även lägre på longtails. Det finns därmed flera fördelar att jobba med fraser som ”Billig flyttfirma Stockholm” eller ”Bra omdöme” osv.

Bygg utifrån sökorden

När väl en sökordsanalys är klar kommer det bli tydligare hur arbetet ska löpa vidare. Detta inte minst utifrån hur hemsidan ska byggas upp. Är det många som söker efter hur mycket det kostar att hyra en flyttfirma i en speciell stad så bör en undersida byggas upp som tydligt presenterar priset. Är det omdöme som efterfrågas så krävs goda recensioner som presenteras på ett trovärdigt sätt osv.

Men grunden är alltid sökordsanalysen.