Bör man hjälpa sin flyttfirma eller bara hålla sig ur vägen?

Du må ha anlitat en flyttfirma och den stora flyttdagen närmar sig snabbt, men finns det något mer du kan göra för att förbereda din bostad för flytten? För de flesta familjer kan det kännas som att man gör ett dubbelarbete när man förbereder för flyttfirmans medarbetare, då dessa troligtvis redan har ett system för hur de packar samt lastar på och av ditt bohag. Så hur kan du hjälpa flyttgubbarna utan att göra jobbet svårare för dem? Här nedan finner du tips på vad du kan göra för att underlätta för dina flyttgubbar.

Avlägsna alla föremål från väggarna

Kontrollera alla rum i bostaden för att se vad som för närvarande sitter på väggarna. Flyttdagen kommer flyta på mycket bättre om du avlägsnar de föremålen nu istället för att vänta till senare. Ta bort alla tavlor, speglar, klockor och annat som kan tänkas sitta på väggarna, som du tidigare kanske inte har tänkt på faktiskt sitter där. Placera sedan alla dessa föremål på en plats så att de sedan kan packas ner på en och samma gång.